1. Beton dökülecek bölümde mevcut filizler var ise bunlar kir, pas ve yağ gibi yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
2. Donatı montajının projelere uygunluğu çap, adet, aralık ve bindirme boyları yönünden incelenmelidir.
3. Enine ve boyuna donatıların bağ telleriyle bağlanması sağlanmalı, beton dökümü sırasında donatının kalıp içinde yer değiştirmesini önlemek amacıyla plastik veya beton pas payları kullanılmalıdır.
4. Demir kesme ve bükme işleri ile ilgili ekipmanların kapasiteleri ilgili mühendis ve formen tarafından iyi bilinmelidir. Kesme makinasının kaçlık ve kaç adet demiri aynı zamanda kesebileceği bilinmeli, daha fazla sayıda demiri aynı anda kesmeye çalışılmamalıdır.
5. Aynı proje paftalarının demirleri belli yerlerde stok edilmelidir. Her demir grubunun üzerine o grubu tanımlayan plakalar konmalıdır.
6. Demir kesmede zayiatın minumum olacağı bir yöntem izlenmelidir.
7. Her türlü demir, stok sahasında yağmur sırasında çamur olmayacak bir yüzeyde ahşap takozlar üzerinde istif edilmelidir.
8. Demir imalatında zayiat %2’yi aşmamalıdır. Kalan parçalar ankraj imalinde kullanılabileceği gibi, kalıpların zemine tespitinde kot kazığı, beton yollarda dilatasyon çubuğu olarak kullanılabilirler.
9. Rutubetli iklime sahip olan yerlerde stok edilmiş demirlerin kısa zamanda paslanma tehlikesi vardır. Stok miktarının yüksek tutulması zorunluluğu varsa demirlerin üzeri branda ile örtülmelidir.
10. Döşeme betonu dökülmeden önce döşemeye dökülen bağ telleri temizlenmelidir.
11. Demir montajı sırasında ve sonunda kalıplar yağlanmamalıdır. Üzerine yağ bulaşmış demirler iyice temizlenmeden kullanılmamalıdır.
12. Demirler yerleştirilmeden önce kalıp ölçüleri kontrol edilmeli, demir araları ve yerleri kalıplar üzerinde işaretlenmelidir.
13. Demir bağlamada kullanılan bağ tellerinin kalıp yüzeylerine değmemesine dikkat edilmelidir.
14. İnce demirler ile döşenmiş yerlerde demirlere basıp yürünmemeli, yürümek için araya ahşap sehpalar konmalıdır.
15. Betonarme demiri projede gösterildiği şekilde bükülmeli ve bükme işi demirler ısıtılmadan yapılmalıdır.
16. Etriyeler, kendi çaplarının en az iki katı kalınlıkta bir çubuk etrafına sarılarak bükülmelidir. Diğer betonarme demirleri kendi çaplarının en az 2.5 katı kalınlık etrafında kıvrılmalıdır.
17. Betonarme demirlerinin aralıkları her iki yönde de 30 cm’den fazla olduğu zaman demir çubuklar birbirlerini kestiği her noktada bağlanmalıdırlar. Aralık 30 cm’den az olduğu takdirde bağlama bir atlıyarak yapılabilir.
18. Projedekinden başka çapta demir kullanılması gerektiğinde yeni konulacak demirlerin bir kesitteki toplam alanı projede bu kesitte gösterilen demir alanından az olmamalıdır.
19. Çekme donatılarında mümkün olduğu kadar ek yapılmamalıdır.
20. Ekler şaşırtmalı ve mümkün olduğu kadar az etki alan noktalarda düzenlenmelidir.
21. Aynı kesitte yapılacak birden fazla donatı ekleri mümkün olduğu kadar az etki alan noktalarda düzenlenmelidir.
22. Hasır çeliklerin birbirine eklenmeleri, moment alan yönde iki hasırın birbiri üzerine en az üç göz aralığı, moment almayan yönde ise iki hasırın birbiri üzerine bir göz aralığı bindirilerek yapılmalıdır.

Hazırlayan: Cem KAFADAR, İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

Ağa Çırağı Sokak No 5 Daire 1 Gümüşsuyu Beyoğlu İstanbul
0 212 518 39 22 0 212 518 37 63

Kariyer Fırsatları İçin

E-Bültenimize Abone Olun

E-posta adresiniz kaydedilmiştir