İş hayatını tanımanıza ve anlamanıza yardımcı olacak kitaplar

İş hayatını tanımanıza ve anlamanıza yardımcı olacak kitaplar

İş hayatını tanımanıza ve anlamanıza yardımcı olacak kitaplar “İş Yönetim” ya da “Kişisel Gelişim” kitapları değil, felsefe kitaplarıdır. Basitleştirilmiş bilgiler içeren “İş Yönetim Kitapları” sistemin içine sizi daha iyi entegre etmek için düzenlenmiş, olayların özünü anlamanıza izin vermeyecek tuzaklarla dolu kitaplardır. Onları okuduğunuzda iş hayatı ile ilgili birçok şey öğrendiğinizi düşünüp kendinizi bir anlığına rahatlatırsınız ancak öğrendikleriniz genelde fazla düşünme, sana söyleneni yap, herkes böyle yaparak bir yerlere geliyor tarzında bilgilerdir. İş hayatını ve insanları daha iyi anlamak istiyorsanız size yardımcı olacak olan edebiyat ve felsefe kitaplarıdır.

En iyi öz geçmiş her zaman en iyi kişiyi tanımlamaz

En iyi öz geçmiş her zaman en iyi kişiyi tanımlamaz

Regina Hartley, “Why the best hire might not have the perfect resume” konulu TED konuşmasında öz geçmişe bakış açımızı sorgulayacak çok güzel tespitler yapıyor. Tavsiyem fırsat bulduğunuzda mutlaka seyredin Hartley’in konuşmasını.

Konuşmadan aldığım notları aşağıda sizlerle paylaşıyorum

Derme Çatma karışık tecrübelere sahip kişiler gördüğümde öz geçmişi bir kenara atmadan önce durup düşünürüm.

Çok fazla iş değiştirmiş bir kişi istikrarsız, dikkat eksikliği olan, tahmin edilemez biri gibi görünebilir ya da zorluklara karşı tutkuyla mücadele etmiş biri de olabilir. Belki de daha kavgacı, mücadeleci biridir.

İyi üniversitelere girip başarı ile mezun olmak çok fazla emek ve fedakarlık ister. Fakat tüm hayatın başarı üzerine inşa edilmiş ise zor durumlarla nasıl başa çıkacaksın? Elit üniversiteden mezun olanlar verilen işleri kendi seviyelerinin altında görebilirler. Diğer taraftan sürekli hatalar yapıp sonunda başarmış kişinin zorluklar karşındaki dayanımı daha kuvvetlidir.

Başarılı insanların hayatlarını incelediğimde bir şeyi keşfettim, bir çoğu erken yaşta zorluklar yaşamıştı. Yaşanan olumsuzluklar bir çoğunu geliştirmiştir. Psikolojide “Travma Sonrası Gelişim” dediğimiz konu bu.

Çocukluğunda, gençliğinde zorluklar yaşamış bir insan iş hayatının zorluklarının altından çok daha rahat kalkar.

İyi okullara girip yüksek notlarla bitiren öğrenciler başarı odaklıdır. Ancak iş hayatında önemli olan başarı odaklılık kadar zorluklar karşısında dayanıklı olup, onları aşmak için mücadele edebilmektir. Çalışkan öğrenciler genelde fazla sıkıntılı durumla karşılaşmadıkları için zorluklar karşısında bocalayabilirler.

Cem Kafadar

Bir projede planlamayı neler mahveder?

Bir projede planlamayı neler mahveder?

•Günlük Bilgi Girişlerinin aksaması

•Yönetimin planlamaya inanmaması, ağırlıkla imalata odaklanması (plansız da olsa)

•Planlama Departmanının yeterince yetkin olmaması

•Planlamada gereğinden fazla ayrıntıya girilmesi

•Yöneticilerin planlama raporlarını doğru okuyamaması ve doğru sonuçlar çıkaramaması

•Belirsizliklerin çok olması (işin kapsamı, projeler-detaylar, teknik şartnamelerİşin başında iyi bir metraj çalışmasının yapılmamış olması – Metrajsız Planlama Olmaz

Cem Kafadar

5 Temel Salaklık Yasası

5 Temel Salaklık Yasası

Serdar Devrim’in Hürriyet IK’da yayınlanan bir makalesinden alıntıdır.

İtalyan ekonomi tarihçisi ve araştırmacı Carlo Maria Cipolla’nın (1922-2000) muhteşem, gerçekten muhteşem deneme kitabı The Basic Laws of Human Stupidity (Bildiğim kadarıyla Türkçe yayımlanmadı ama ‘Salaklığın Temel Kanunları’ diye çevrilebilirdi.) İngiltere’de yeniden basılmış ve kısa sürede 350.000 satmış da, bu sayede yeniden gündeme geldi, yoksa, 1976’dan beri unutulup gitmişti.Cipolla, salakları ‘yazılı kuralları, liderleri veya manifestoları olmaksızın inanılmaz bir koordinasyon içinde son derece etkili bir grup’ olarak tanımlar ve ‘sanayi tröstlerinden ve mafyadan daha güçlü’ olduklarını ileri sürer.

Cipolla’nın 5 Temel Salaklık Yasası vardır:

1- Ortalıkta gezen salak sayısı, herkesçe, daima ve kaçınılmaz şekilde gerçek rakamın çok altında zannedilir.

2- Bir insanın salak olması (salakça hareket etmesi) olasılığı, o insanın diğer bütün özelliklerinden bağımsızdır.

3- Salak insan, kendisi bir çıkar elde etmeksizin, hatta kendisi de zarar görecek şekilde, başka bir insana veya bir grup insana zarar veren insandır.

4- Salak olmayan insanlar, salakların zarar verme gücünü daima küçümserler. Özellikle de, salak olmayan insanlar bir veya birçok salakla çalışmanın ve/veya ortak iş yapmanın, her yerde, her zaman ve her şartta sonuçları çok ağır bir hata olduğunu unuturlar.

5- Dünyadaki en tehlikeli insan, salak insandır.

Cem Kafadar

Sevilen ve sevilmeyen yöneticilerin ortak özellikleri

Sevilen ve sevilmeyen yöneticilerin ortak özellikleri

2014 yılında HumanGroup, sosyal medyada yaptığı anketle çalışanların sevdikleri ve sevmedikleri yöneticilerin özelliklerini araştırmış. İnternet üzerinden yaklaşık 100 kişinin katıldığı “İdeal yöneticiniz nasıl biri?” başlıklı anketin sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum.

Sevilen yönetici iyi bir yönetici midir, iyi yöneticiler her zaman sevilir mi, sevilmek işi kolaylaştırır mı, zorlaştırır mı gibi sorulara hiç girmeden sana göre iyi bir yönetici kimdir derseniz, “İyi bir yönetici, takım arkadaşlarının potansiyellerinin ortaya çıkmasını sağlayan, onların sınırlarını aşmasına destek veren ve iş yerinde böyle bir ortamı yaratan kişidir” derim.

Sevilen yöneticilerin 5 ortak özelliği

1. Ekibindekilerin görüşlerine önem veren

2. Başarıları gören ve bunu hissettiren

3. Öğretici ve paylaşımcı

4. Zeki

5. İşini iyi yapan

Sevilmeyen yöneticilerin 5 ortak özelliği

1. Agresif, sinirli

2. Bencil

3. Çalışana yokmuş gibi davranan

4. İşini iyi bilmeyen

5. İşle ilgili bilgi vermeyen

Cem Kafadar

Elektrik iç tesisat uygulamalarında dikkat edilecekler

Elektrik iç tesisat uygulamalarında dikkat edilecekler

1. Tesisatın, sıva altı veya sıva üstü geçeceği bağımsız bölümler projesinden belirlenmelidir.
2. Sıva altı tesisatta polietilen yanmaz spiral borular kullanılmalıdır.
3. Borular döşemede şap altından, duvarlarda alçı-panel arkasından, asma tavan olan yerlerde asma tavan içinden, asma tavan olmayan yerlerde asmolen içinden geçirilmelidir.
4. Borular serbest bırakılmamalı, kroşe, kablo bağı veya benzeri malzemelerle sabit hale getirilmelidir.
5. Şap altında boruların en fazla üç tanesi yanyana döşenmeli, daha fazla borunun yanyana döşenmesi halinde, aralarında 4 cm mesafe bulunan üçlü gruplar teşkil edilmelidir.
6. Döşeme ve duvarlarda her türlü delme işi, matkapla yapılmalı, keski kullanılmamalıdır.
7. Asmolen döşeme ve tuğla duvarlardaki kanallar itina ile açılmalı, gereğinden daha geniş ve derin kanallar açılıp asmolen tuğlalara zarar verilmemelidir.
8. Alçı paneller üzerine monte edilecek kasa ve armatür yerleri ölçü şablonlarına uygun şekilde titizlikle açılmalıdır.
9. Boruların ferşinden sonra boru içinden paslanmaz galvanizli telden kılavuz çekilmelidir.
10. İletkenler; şap, alçı panel, asma tavan ve sıva işleri tamamlandıktan sonra çekilmeli ve önceden belirlenmiş renk kodlamasına uyulmalıdır.
11. Tesisatta buat kullanılmayacaksa, anahtar ve priz kasalarının içinde yapılacak buatlamada yanmaz klemensler kullanılmalıdır.
12. Priz ve anahtar bağlantı terminalleri dağıtım klemensi olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.
13. Kablolar kesinlikle yekpare olarak çekilmeli, kabloda herhangi bir ek olmamalıdır.
14. Çekilen kabloların lamba ve kasa uçları en az 15 cm kalacak şekilde kesilmeli, kesitlere uygun yüksüklerle yüksüklenmeli ve yanmaz klemenslere bağlanmalıdır.
15. Kablolar pano içlerinde de form payı vermeye müsait ölçülerde kesilmeli, yüksüklenmeli ve klemens numarasına uygun kablo kodlayıcıları ile kodlanmalıdır.
16. Anahtar, priz üst elemanları ve armatürler son kat boyadan sonra takılmalıdır.
17. Son kat boyadan önce bütün testler tamamlanmış ve gerekli tutanaklar düzenlenmiş olmalıdır.
18. Panolardaki bağlantılar projesindeki tek hat şemalarına uygun şekilde yapılmalıdır.
19. Panolardaki şalt malzemeler ve bağımsız bölüm isimleri yanmaz ve silinmez etiketlerle projelerine uygun olarak etkilenmelidir.
20. Panoların tek hat ve kumanda şemalarının bir kopyası naylon kılıf içinde panolardaki proje cebinde muhafaza edilmelidir.
21. Banyo küveti ya da duş küveti bulunan bölümlerde koruma bölgesinde (yerden 2,25 m yükseklikte ve küvet ya da duş teknesi kenarlarından 60 cm uzaklıktaki bölüm) sıva altından veya duvar örtülerinin arkasından kesinlikle iletken geçirilmemelidir.
22. Birden fazla anahtar ve prizin yanyana olduğu hallerde grup çerçeveli anahtar ve prizler kullanılmalıdır.
23. Telefon prizleri müstakil olmalı, elektrik priz veya anahtarları ile aynı grup içerisinde olmamalıdır.
24. Akkor flamanlı, halojen vb. ampüllü yüksek ısı yayan armatürlerin ve cihazların iç bağlantılarında ısıya dayanıklı silikon kablolar ve yanmaz klemensler kullanılmalıdır.
25. Topraklama direnci 1 ohm’den veya şartname verilerinden küçük olacak şekilde topraklama sistemi tesis edilmelidir.
26. Topraklama çukurlarına kömür tozu veya kaya tuzu konmalıdır.
27. Topraklama megeri ile gerekli ölçümler yapılıp, tutanaklar düzenlenmelidir.
28. Tüm malzeme ve techizat ilgili standartlara uygun olmalıdır.
29. Temel altında kablo girişleri için bırakılacak Polietilen ve PVC borular projelerdeki ölçülerinde titizlikle uygulanmalıdır.
30. Borular içerisinde galvanizli (paslanmaz) çelik tel bırakılmalı ve boruların tıkanmaması için boru ağızları kör tapalarla kapatılmalıdır.
31. Boru ek yerleri sızdırmazlık sağlayacak şekilde contalanmalı veya yapıştırılmalıdır.
32. Bırakılan PVC boruların içerisinden, daha sonra polietilen borular geçirilmelidir.
33. İki boru arasındaki boşluk, sızdırmayacak şekilde conta veya benzeri malzeme ile doldurulmalıdır.

Hazırlayan: Cem KAFADAR İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

Kariyer Fırsatları İçin

E-Bültenimize Abone Olun

E-posta adresiniz kaydedilmiştir