Tesisat borularında yapılması gereken denemeler

Tesisat borularında yapılması gereken denemeler

1. Genellikle basınç testleri, cihazlar bağlanmadan sadece boru donanımına uygulanmalı, hiçbir şekilde boru donanımı, cihazlar veya armatürler, şartnamelerin veya ilgili standartların tayin ettiği veya belirttiği dayanma sınırlarının üzerinde bir basınca maruz kalmamalıdır.
2. Testlerde ortaya çıkacak bütün hatalar tamir edilmeli veya parçalar değiştirilmelidir.
3. Denemeler her tesisat için o tesisatın deneme bahsinde belirtilmiş olan süreden kısa yapılmamalıdır.
Temiz su tesisatı
4. Boru donanımının montajı tamamlandıktan sonra, armatürler ve basınç düşürücüler monte edilmeden evvel, sistem basınçlı suyla kuvvetlice akıtılarak temizlenmeli, sonra aksi bir yerde belirtilmemişse, çalışma basıncının 1.5 katı basınçlı su ile bir saat denenmelidir.
5. Denemeler tamamlandıktan sonra cihazlar ve armatürler takılmalı, sistem pislik, kir ve kalıntılardan tamamen temizlenmelidir.
Suyla yangın söndürme tesisatı
6. Deneme yapılmadan önce boru sistemi basınçlı su ile iyice temizlenmelidir.
Islak sistem
7. Boru montajının tamamlanmasından sonra sistemi en az 14 atü su ile 2 saat veya sistem basıncından 3.5 atü fazla basınçlı suyla 2 saat denenmelidir. Su denemesi yapılmayacak mevsimde ise sistem en az 3 atü basınçlı hava ile 24 saat bekletilerek denenmelidir.
Kuru sistem
8. Boru montajının tamamlanmasından sonra sistem 3 atü basınçlı hava ile doldurulup 24 saat bekletilmelidir. 24 saatte 0.1 atü basınç düşümünden sonra basınç kaybı var ise, kaçağın giderilmesi ile aynı deneme tekrarlanmalıdır.
Pis su tesisatı
9. Pis su borularının döşenmesinden ve sıhhı tesisat cihazlarının montajından önce, tesisat basınçlı suyla temizlenmeli, bütün açık uçlar kapatılmalı ve sistem çatı seviyesine kadar su ile doldurulup 30 dakika su denemesine tabi tutulmalıdır. 10 cm’ den fazla seviye düşüşüne izin verilmemeli, görülen bütün hatalar ve sızıntılar giderilmelidir.
10. Yüksek binalarda deneme birbirinden ayrı olmak şartıyla her üç kat için tekrar edilmelidir. (Örnek 1.2.3 katlar sonra 2.3.4 katlar gibi )
11. Bütün sıhhi tesisat cihazlarının montajı tamamlandıktan sonra sistem 260 mmSS basınçlı hava ile en az 15 dakika sızdırmazlık denemesine veya duman testine tabi tutulmalıdır.
Sıcak su, buhar ve kızgın su tesisatı
12. Boru döşenmesinden sonra, cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan önce, boru uçları kör tapa ile kapatılmalı, aksi herhangi bir yerde belirtilmemiş ise işletme basıncının 1.5 katına 24 saat müddetle (buhar için minimum 4 atü) su denemesine tabi tutulmalıdır. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilmeli ve deneme tekrarlanmalıdır.
Basınçlı hava ve vakum tesisatı
13. Vakum boruları hava denemesine tabi tutulmalıdır. Basınç 6 atü de sabit tutulmalı, 24 saat içinde basınç düşmesi olmamalıdır.
14. Denemede bütün birleşme yerleri ve kaçak yapabilecek kısımlar sabunlu suyla kontrol edilmeli, görülen hatalı boru, eklenti parçası veya bağlantı yeri sökülmeli ve yenileri ile değiştirilmelidir.
15. Basınçlı hava tesisatında deneme basıncı işletme basıncının 1,5 katı olarak uygulanmalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

Taşeron (Uzman Ekip) Sözleşmeleri Hazırlanırken Öncelikle Dikkat Edilecek Hususlar

Taşeron (Uzman Ekip) Sözleşmeleri Hazırlanırken Öncelikle Dikkat Edilecek Hususlar

Taşeron (UE) Sözleşmeleri hazırlanmadan önce işveren ile yapılan sözleşme iyice analiz edilmelidir.

İşveren ile yapılan sözleşmenin sorumlulukları Taşeron (UE) sözleşmelerine de yansıtılmalıdır.

Bu mukayese iyi yapılamadığı için taşerona (UE’e) eksik iş ihale edilir ve çoğunlukla ilave maliyetle bu ek iş yaptırılır

Bir taşeronun (UE’in) diğer taşerona (UE’e) iş teslimi milestone olarak iş programında tanımlanmalıdır.

Bu milestone’lar bir çok işe (FS) veya (SS + Lag) olarak bağlanmalıdır.

Genelde biz iş programlarını işlerin birbirine bağlanması olarak algılar, önemli tarihleri milestone olarak diğer aktivitelere bağlamayı sevmeyiz.

İnşaat projelerinde satın alma yaparken dikkat edilecek hususlar

İnşaat projelerinde satın alma yaparken dikkat edilecek hususlar

A-TEKLİF ÖNCESİ
1. Malzeme tedarik programı hazırlanmalı ve bu program güncel iş programı ile uyumlu olarak takip edilmelidir.

2. Sipariş edilecek malzeme için sağlıklı bir metraj çalışması yapılmalıdır.

3. Teklif istenen malzemenin spesifikasyonları, malzemeyi net olarak tanımlayacak şekilde belirlenmelidir.

B-TEKLİF AŞAMASI
4. Yeterli sayıda firmadan teklif alınmalıdır.

5. Teklif alınan firmalar için karşılaştırma tabloları hazırlanmalıdır.

6. Teklif alınan firmalar için hazırlanan karşılaştırma tablolarında seçim nedenleri belirtilmelidir.

C-MALZEMENİN SİPARİŞ EDİLMESİ
7. Malzeme siparişleri yapılırken malzeme tedarik programı ölçü alınmalı ve bu program güncel iş programındaki reviyonlara göre sürekli olarak güncel tutulmalıdır.

8. Tedarik süreci ile malzemenin imalatta kullanım zamanı uyumlu olmalıdır.

9. Şantiyede malzeme teminindeki gecikmeden dolayı bekleyen bir imalat bulunmamalıdır.

10. Gereksiz malzeme sipariş sıklığı yaşanmaması için her malzemenin bir seferde alınacak miktarı belirlenmeli, özellikle sarf malzemeleri için gereksiz yere zaman ve nakliye masrafı yapılmamalıdır.

11. Sipariş verilirken ambardaki stok bilinmelidir.

12. Siparişi verilen malzemelerin teknik özellikleri yeterince tanımlanmış olmalıdır.

D-MALZEMENİN ŞANTİYEYE GELİŞİ (NAKLİYE)
13. Nakliye bedelleri araştırılmalı ve gerekiyorsa nakliye ihaleleri açılmalıdır.

14. Malzemenin nakliye tipi ve paketlemesi uygun seçilmelidir.

15. Nakledilen malzeme gerekiyorsa sigortalanmalıdır.

16. Hasarlı malzeme varsa bu bedel sigortadan talep edilmelidir.

E-DİKKATE ALINACAK DİĞER HUSUSLAR
17. Satın alınan malzeme için gerek duyuluyorsa işletme bakım talimatı, yedek parça ve ülke standartlarına uygunluk belgesi istenmelidir.

18. Şantiye alım yetkisi yazılı olarak tesbit edilmeli, kimin ne kadarlık alımı, kimin onayı ile yapabileceği belirlenmelidir.

19. Alımı yapılan malzemenin fiyatı bütçe fiyatı ile mukayese edilmelidir.

20. Alımlar merkezce yapılıyorsa, merkezden malzeme takip raporları istenmeli ve siparişin hangi aşamada olduğu şantiyece takip edilmelidir.

Cem Kafadar

Şantiye yönetimi ile ilgili her şey

Şantiye yönetimi ile ilgili her şey

Şantiye yönetimi ile ilgili merak ettiğiniz her şeye 200’ün üzerinde dosyadan oluşan “Şantiye Yönetimi 1″ ve “Şantiye Yönetimi 2″ CD’lerimizden ulaşabilirsiniz.

Şantiye Yönetimi 1 CD’si: 36 farklı konuda detaylı olarak hazırlanmış saha ve teknik ofis uygulamalarının kontrolünde kullanabileceğiniz kapsamlı bilgilere ulaşabilir, bu konuda hazırlanan kontrol listeleri ile tüm şantiye ve ofis çalışmalarınızı rahatlıkla en ufak bir detayı atlamadan kontrol edebileceksiniz.

Şantiye Yönetimi 2 CD’si: Şantiye Uygulamaları, Faydalı Tablo ve Dosyalar, Şantiyede Verimlilik, Form ve Rapor Örnekleri, Beton ve Betonarme, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sözleşme Dökümanları, Şantiye Uygulamalarında En Çok İhtiyaç Duyulan Teknik Şartnameler, Şantiye Uygulamalarında Kullanabileceğiniz Sunumlar başlıkları altında 180 dosyaya ulaşabileceksiniz.

CD’leri temin etmek için cem@cemkafadar.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Not: 10 CD’lik “Yapı Sektörü Dev Bilgi Arşivi” setine 1000′e yakın inşaat malzemesinin güncellenmiş 2015 – 2016 fiyatları eklenmiştir.

Şantiye yönetimi ile ilgili her şey

Şantiye yönetimi ile ilgili her şey

Şantiye yönetimi ile ilgili merak ettiğiniz her şeye 200’ün üzerinde dosyadan oluşan “Şantiye Yönetimi 1″ ve “Şantiya Yönetimi 2″ CD’lerimizden ulaşabilirsiniz.

Şantiye Yönetimi 1 CD’si: 36 farklı konuda detaylı olarak hazırlanmış saha ve teknik ofis uygulamalarının kontrolünde kullanabileceğiniz kapsamlı bilgilere ulaşabilir, bu konuda hazırlanan kontrol listeleri ile tüm şantiye ve ofis çalışmalarınızı rahatlıkla en ufak bir detayı atlamadan kontrol edebileceksiniz.

Şantiye Yönetimi 2 CD’si: Şantiye Uygulamaları, Faydalı Tablo ve Dosyalar, Şantiyede Verimlilik, Form ve Rapor Örnekleri, Beton ve Betonarme, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sözleşme Dökümanları, Şantiye Uygulamalarında En Çok İhtiyaç Duyulan Teknik Şartnameler, Şantiye Uygulamalarında Kullanabileceğiniz Sunumlar başlıkları altında 180 dosyaya ulaşabileceksiniz.

CD’leri temin etmek için cem@cemkafadar.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Not: 10 CD’lik “Yapı Sektörü Dev Bilgi Arşivi” setine 1000′e yakın inşaat malzemesinin güncellenmiş 2015 – 2016 fiyatları eklenmiştir.

Kariyer Fırsatları İçin

E-Bültenimize Abone Olun

E-posta adresiniz kaydedilmiştir