1. Genellikle basınç testleri, cihazlar bağlanmadan sadece boru donanımına uygulanmalı, hiçbir şekilde boru donanımı, cihazlar veya armatürler, şartnamelerin veya ilgili standartların tayin ettiği veya belirttiği dayanma sınırlarının üzerinde bir basınca maruz kalmamalıdır.
2. Testlerde ortaya çıkacak bütün hatalar tamir edilmeli veya parçalar değiştirilmelidir.
3. Denemeler her tesisat için o tesisatın deneme bahsinde belirtilmiş olan süreden kısa yapılmamalıdır.
Temiz su tesisatı
4. Boru donanımının montajı tamamlandıktan sonra, armatürler ve basınç düşürücüler monte edilmeden evvel, sistem basınçlı suyla kuvvetlice akıtılarak temizlenmeli, sonra aksi bir yerde belirtilmemişse, çalışma basıncının 1.5 katı basınçlı su ile bir saat denenmelidir.
5. Denemeler tamamlandıktan sonra cihazlar ve armatürler takılmalı, sistem pislik, kir ve kalıntılardan tamamen temizlenmelidir.
Suyla yangın söndürme tesisatı
6. Deneme yapılmadan önce boru sistemi basınçlı su ile iyice temizlenmelidir.
Islak sistem
7. Boru montajının tamamlanmasından sonra sistemi en az 14 atü su ile 2 saat veya sistem basıncından 3.5 atü fazla basınçlı suyla 2 saat denenmelidir. Su denemesi yapılmayacak mevsimde ise sistem en az 3 atü basınçlı hava ile 24 saat bekletilerek denenmelidir.
Kuru sistem
8. Boru montajının tamamlanmasından sonra sistem 3 atü basınçlı hava ile doldurulup 24 saat bekletilmelidir. 24 saatte 0.1 atü basınç düşümünden sonra basınç kaybı var ise, kaçağın giderilmesi ile aynı deneme tekrarlanmalıdır.
Pis su tesisatı
9. Pis su borularının döşenmesinden ve sıhhı tesisat cihazlarının montajından önce, tesisat basınçlı suyla temizlenmeli, bütün açık uçlar kapatılmalı ve sistem çatı seviyesine kadar su ile doldurulup 30 dakika su denemesine tabi tutulmalıdır. 10 cm’ den fazla seviye düşüşüne izin verilmemeli, görülen bütün hatalar ve sızıntılar giderilmelidir.
10. Yüksek binalarda deneme birbirinden ayrı olmak şartıyla her üç kat için tekrar edilmelidir. (Örnek 1.2.3 katlar sonra 2.3.4 katlar gibi )
11. Bütün sıhhi tesisat cihazlarının montajı tamamlandıktan sonra sistem 260 mmSS basınçlı hava ile en az 15 dakika sızdırmazlık denemesine veya duman testine tabi tutulmalıdır.
Sıcak su, buhar ve kızgın su tesisatı
12. Boru döşenmesinden sonra, cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan önce, boru uçları kör tapa ile kapatılmalı, aksi herhangi bir yerde belirtilmemiş ise işletme basıncının 1.5 katına 24 saat müddetle (buhar için minimum 4 atü) su denemesine tabi tutulmalıdır. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilmeli ve deneme tekrarlanmalıdır.
Basınçlı hava ve vakum tesisatı
13. Vakum boruları hava denemesine tabi tutulmalıdır. Basınç 6 atü de sabit tutulmalı, 24 saat içinde basınç düşmesi olmamalıdır.
14. Denemede bütün birleşme yerleri ve kaçak yapabilecek kısımlar sabunlu suyla kontrol edilmeli, görülen hatalı boru, eklenti parçası veya bağlantı yeri sökülmeli ve yenileri ile değiştirilmelidir.
15. Basınçlı hava tesisatında deneme basıncı işletme basıncının 1,5 katı olarak uygulanmalıdır.

Hazırlayan:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

Ağa Çırağı Sokak No 5 Daire 1 Gümüşsuyu Beyoğlu İstanbul
0 212 518 39 22 0 212 518 37 63

Kariyer Fırsatları İçin

E-Bültenimize Abone Olun

E-posta adresiniz kaydedilmiştir